จัดทำโดย ชมรมปั้นกล้าสตูดิโอ เพื่อเข้าร่วมการแข่งขันคลิปวิดีโอสั้น ภายใต้หัวข้อ "ศาสตร์พระราชา"