รางวัลชมเชยการแข่งขันกลอนสด
ที่คณะอักษรศาสตร์ มหาวิทยาลัยศิลปากร

ชนะเลิศรายการ IQ180 Challenge

รองชนะเลิศอันดับ 3
Thailand 4.0 Green Power Plant

แข่งขันตอบปัญหากฏหมาย ม.ปลาย
เนื่องในวันรพี 7 สิงหาคม 2561

รางวัลเพชรยอดมงกุฎร้อยกรองฯ

รองชนะเลิศอันดับ 1 การประกวดบทร้อยกรองเทิดพระคุณแม่ฯ

ชนะเลิศการประชันกลอนสดเฉลิมพระเกียรติฯ

รองชนะเลิศฯ
การแข่งขันหุ่นยนต์ยุวชนชิงแชมป์ประเทศไทย
ครั้งที่ 7

การแข่งขันรายการ ฟุตซอลอายุไม่เกิน18ปี
ที่ม.รัตนาธิเบศร์ฟุตซอลคลับ
ได้รางวัลชนะเลิศอันดับที่1. แบบไม่แพ้ใคร

นายชุติพนธ์ ยาวุฒิ
นักเรียนแผนการเรียนภาษาจีน โรงเรียนปากเกร็ด จังหวัดนนทบุรี
ได้รับรางวัลชนะเลิศอันดับที่ 1 “การประกวดสุนทรพจน
์และความรู้ภาษาจีนระดับมัธยมศึกษา ครั้งที่ 11
ระดับกรุงเทพฯ และปริมณฑล”
วันที่ 4 ส.ค. 2561 ณ โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย

1 เหรียญเงิน / 1 เหรียญทองแดง
การแข่งขันว่ายน้ำระหว่างโรงเรียนส่วนกลาง
กรมพลศึกษา 25 - 29 มิ.ย.61

- ประกวดวาดภาพ

งานมหกรรมต่อต้านยาเสพติดโลก
ณ ห้างสรรพสินค้าเอสพลานาด แคราย
26 มิ.ย.2561

-ประกวดร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ในหลวงรัชกาลที่ 9
รางวัลชนะเลิศอันดับ 1

งานมหกรรมต่อต้านยาเสพติดโลก
ณ ห้างสรรพสินค้าเอสพลานาด แคราย
26 มิ.ย.2561

-รองชนะเลิศ อันดับ 2 Cover Dance

งานมหกรรมต่อต้านยาเสพติดโลก
ณ ห้างสรรพสินค้าเอสพลานาด แคราย
26 มิ.ย.2561

- รางวัลชนะเลิศ แต่งคำขวัญ ม.ต้น ม.ปลาย
- รางวัลชนะเลิศ แต่งคำประพันธ์ ม.ต้น ม.ปลาย
งานมหกรรมต่อต้านยาเสพติดโลก
ณ ห้างสรรพสินค้าเอสพลานาด แคราย
26 มิ.ย.2561

กิจกรรมค่ายวิชาการ สายสัมพันธ์น้องพี่
โดยนักเรียนม. 4/11  ห้องเรียนพิเศษ ปีการศึกษา 2560
ณ โรงเรียนวัดศรีเขตนันทาราม วันที่ 26-28 มีนาคม 2560

ครูวสันต์ ศักดิ์ดาศักดิ์และนายชิษณุพงศ์ วรเจริญ
เข้าร่วมสัมมนาเครือข่ายอาสาสมัครเอกลักษณ์ชาติ
โดยสำนักงานส่งเสริมเอกลักษณ์ชาติ
สำนักนายกรัฐมนตรี
โรงแรมเดอะรอยัลริเวอร์ กรุงเทพฯ 25 มี.ค.-1เม.ย.61

การแข่งขันงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน
ระดับประเทศ
ระหว่าง วันที่ 11-13 กุมภาพันธ์  พ.ศ. 2561

เพลงสักวันเสียงฉันจะดีพอ ม.5/11 ปี 2560

เพลง W.A.V.E ม.5/4 ปี 2560

เพลงสักวันเสียงฉันจะดีพอ ม.5/3 ปี 2560

เพลง แสงลั่นฉันมองเห็น ม.5/2 ปีการศึกษา 2560

เพลง แสงลั่นฉันมองเห็น ม.5/1 ปีการศึกษา 2560

 

นางสาวบุญธิดา  ชินวงษ์

ออกรายการตีสิบ เมื่อวันที่ 2 ก.ย. 2560
นาทีที่ 24

แข่งขันภูมิศาสตร์โอลิมปิก
ผ่านการคัดเลือกเข้าอบรมภูมิศาสตร์โอลิมปิกวิชาการ
ประจำปี 2561
ณ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ บางเขน
วันที่  25 พฤศจิกายน 2560

น.ส.เกวลิน เพิ่มการค้า / น.ส.โชติมณี ธเนศไพศาล
น.ส.พิมพ์พรพร นุชเจริญ

นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5/1

การแข่งขันงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน
ระดับภาค
ระหว่าง วันที่ 4-6 เดือน มกราคม พ.ศ. 2561

นายนภัสกร เรืองทิม ม.4/10
ชนะเลิศ การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง
ประเภทบกพร่องทางสติปัญญา ระดับชั้น ม.๔ - ม.๖

ด.ญ.ภิรม จุดประสงค์ ได้รับรางวัลชมเชย
การแข่งขันเพชรยอดมงกุฏภาษาไทย ครั้งที่ 14
ณ โรงเรียนสันติราษฎร์วิทยาลัย กทม.

เมื่อวันอาทิตย์ที่ 10 ธันวาคม 2560

ชนะเลิศรุ่นประชาชน
ประกวดออกกำลังกายประกอบดนตรีเพื่อสุขภาพ
5 ธ.ค.60
ณ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

ชนะเลิศรุ่นมัธยมศึกษา
ประกวดออกกำลังกายประกอบดนตรีเพื่อสุขภาพ
5 ธ.ค.60
ณ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

ที่ 1 ระดับประเทศ
แข่งขันเล่านิทาน ภาษาจีน

ลำดับที่ 60 เศรษฐศาสตร์เพชรยอดมงกุฏ
จากนักเรียนทั้งหมด 2049 คน

ชนะเลิศแอ
ชิงถ้วยผู้บัญชาการทหารอากาศ
รายการกีฬานักเรียนกองทัพอากาศปี2560

ณ สนามธูปะเตมีย์
ฝึกซ้อมโดย ครูลลิลลา ธรรมานุชิต

ชนะเลิศแอโรบิก.. กรมพลศึกษา
รายการออกกำลังกายถวายแม่ของแผ่นดิน 12 สิงหามหาราชินี

ณ สนามศุภชลาศัย


ฝึกซ้อมโดย ครูลลิลลา ธรรมานุชิต

นางสาวสวรินทร์ ลิ้มอำไพ
ได้รับรางวัลชมเชยลำดับที่ 2  
การประกวดออกแบบสื่อความรู้-โปสเตอร์

ศูนย์เครือข่ายส่งเสริมการเรียนการสอนภาษาจีน
สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน โรงเรียนปากเกร็ด
ได้จัดประกวดการแข่งขันสุนทรพจน์และความรู้ภาษาจีนระดับชาติ
(รอบคัดเลือก) เมื่อวันที่ 24 กรกฏาคม พ.ศ.2560  

ผลการแข่งขัน  นายยูซุบ  อยู่ศิริ  ม.6/7
ได้รับรางวัลเหรียญทองชนะเลิศ อันดับ 1ได้เป็นตัวแทนศูนย์ฯ
ไปแข่งต่อระดับสพฐ.

นายยูซุบ  อยู่ศิริ  ม.6/7
ได้รับรางวัลรองชนะเลิศ อันดับ 1
(เหรียญเงิน) การประกวดสุนทรพจน์
และความรู้ภาษาจีนครั้งที่ 10
(ระดับประเทศ : สพฐ.)
ณ โรงเรียนนวมินทราชินูทิศ หอวัง นนทบุรี
วันที่ 2 สิงหาคม 2560

1 ทอง / 1 เงิน / 3 ทองแดง
แข่งว่ายน้ำ
กีฬาระหว่างโรงเรียน กรมพลศึกษา
(ฝึกซ้อมโดย:ครูสมศักดิ์ พลายด้วง)

นางสาวสุลิตา ปราบปัจจา  / นายกิตติพันธ์ บุบผานนท์
และนางสาวจิราวรรณ ชัยสมิต
 ตัวแทนโครงการร้อยฝันวรรณศิลป์
โรงเรียนปากเกร็ด ได้รับรางวัลรองชนะเลิศการประชันกลอนสด
จากพระเจ้าวรวงศ์เธอ พระองค์เจ้าโสมสวลี พระวรราชาทินัดดามาตุ
เนื่องในวันอัฏฐมราชานุสรณ์ วันศุกร์ ที่ ๙ มิถุนายน ๒๕๖๐

นายกิตติพันธ์ บุบผานนท์  ได้รับรางวัลชนะเลิศจากการประชันกลอนสด
งานสัปดาห์ส่งเสริมพระพุทธศาสนา
 เนื่องในเทศกาลวิสาขบูชา ประจำปี ๒๕๖๐
จัดโดย ศูนย์ส่งเสริมพระพุทธศาสนา
แห่งประเทศไทย
ในพระสังฆราชูปถัมภ์ วันที่ ๙ มิถุนายน ๒๕๖๐